Fleksible slanger og ekspansjonsbelger

Vår leve­randør Ayvaz er en av Europas største innen sitt felt og de leverer kvali­tets­pro­dukter til gode priser.

Produkt­grupper:

  • Ekspan­sjons­belger fra DN25 opp til DN3000
  • Flek­sible slanger i stør­relse DN6 opp til DN300
  • Flek­sible slanger med rustfri stål­flet­ting som tåler høye trykk og temperaturer

Vi tilbyr også et stort utvalg av flek­sible slanger for gass og væsker, og vi kan spesial­til­passe løsninger.

Fleksible slanger og ekspansjonsbelger

Fleksible slanger

Fleksibel slange

Fleksibel slange

Ekspansjonsbelger

Ekspansjonsbelger

Ekspansjonsbelger

Ekspansjonsbelger