Energieffektivisering i industrien

Kurset er rettet mot ansatte, konsulenter og leverandører i prosessindustri og tar for seg energieffektivisering i varmetekniske prosesser. Vi fokuserer på løsninger som reduserer energibehovet eller gjenvinner og utnytter spillenergi.

I løpet av kurset er vi innom

  • oppbygging av energiledelse i bedriften
  • energikilder/fyrhus/distribusjon/prosess
  • energisparende tiltak/varmepumper/lagring av energi
  • konkrete eksempler fra prosesser

Kurset går over en dag. Vi kan tilpasse kurset for bedrifter og  bransjer.

Kurs som motivering

Tine bruker for eksempel kurset som motivering og opplæring for teknisk ansatte på produksjonsanleggene sine. Vi har kjørt kurset i regi av NITO, og vi holder egne kurs.

Ta kontakt her hvis dette er interessant for dere.