Nivå-indikatorer og transmitter

Nivå-indikator og transmitterVi tilbyr lokale magne­tiske nivå­in­di­ka­torer med 4–20mA trans­mit­tere og alarmer.

Leveres i forskjel­lige mate­rialer og for høye trykk og temperaturer.

Indi­ka­to­rene tilpasses høyde og anslut­ninger, i henhold til det din appli­ka­sjon krever.

Vi leverer også Reflex nivå­glass for lokal indi­ke­ring ved høye trykk og temperaturer.