Marius Aalborg ansatt som teknisk salgsingeniør i Ensonor

Ensonor har en sterkt økende ordreinngang og styrker organisasjonen for å tilfredsstille kundens ønsker om teknisk support og leveranse av varmetekniske løsninger. Våre hovedkunder er prosessindustri og maritim sektor. Vi leverer komponenter og komplette løsninger til industrien og har et nært teknisk samarbeid med prosess- og utstyrsleverandører som jobber innen varmetekniske løsninger. Prosesskunnskap og tett samarbeid med kundene er viktige pilarer i Ensonors strategi.

På bakgrunn av dette trenger vi igjen flere kompetente medarbeidere og vi har fått Marius Aalborg med på teamet. Marius har lang erfaring fra damp- og varmetekniske installasjoner både fra service- og fra salgssiden. De siste 6 årene har han jobbet med leveranser av system innenfor luftbatterier til industrien. Sammen med resten av Ensonor-teamet vil Marius være konsentrert om salg av komponenter, komplette løsninger og tjenester som energigjennomganger (Audits), årlige driftskontroller, engineering og lignende. Ved større prosjekter kan vi inngå i kundens prosjektteam for å gi støtte innen varmetekniske prosjekter.

Ta kontakt med oss hvis du har tekniske spørsmål, eller hvis du ønsker at vi skal utarbeide løsningsforslag innen energieffektivisering, gjenvinning av spillenergi eller prosessforbedring. Vi gjør gjennomganger for å finne potensiale for gjenvinning og effektiv utnyttelse av energi og utarbeider komplette løsninger. Om ønskelig tar vi ansvar for installasjonsarbeidet og er behjelpelig med søknader om støtte fra for eksempel Enova.

Velkommen på laget, Marius!