Personvernerklæring for Ensonor AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Ensonor AS behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, tittel, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundeaktiviteter og kundekommunikasjon.

I tillegg vil vi behandle personopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av den enkelte avtale eller tjeneste, se under.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine kjøp via e-post og telefon.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Personvernombud for Ensonor AS er Daglig leder Frank M. Boge som påser at personopplysnings-lovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

 

E-post: frank@ensonor.no

Ensonor AS

Stensarmen 4, 3112 Tønsberg