Tilstandskontroll damp- og kondensatsystem

Driftskontroll

Årlig driftskontroll av damp- og varmetekniske installasjoner
– Sjekk av komponenter som kondenspotter, reguleringsventiler, sikkerhetsventiler o.l.
– Rapporter med fokus på defekte komponenter, tiltakslister, energieffektivisering, og effektive prosesser.

Energitap, energigjenvinning:
– Termofotografering for å avdekke varmetap og svikt i funksjon.
– Avdekke muligheter for gjenbruk av spillenergi


Rapportering og rådgiving

– Bistå bedriftens energiledelse i å finne muligheter- og løsninger for energieffektivisering.
– Utarbeide rapporter som grunnlag for effektiviseringstiltak og søknader for støtte (eks. Enova).

Ensonor salgsingeniør damp kondensat

Servicetekniker som utfører service på en regueringsventil

Montasje og reparasjoner

– Installasjon av levert utstyr og løsninger
– Reparasjon og forebyggende vedlikehold


CIP vask og rengjøring

CIP vask av varmevekslere, luftbatteri og prosessutstyr, med biologisk nedbrytbare vaskemidler.

Ensonor tilbyr CIP vask av varmevekslere

Ta kontakt i dag for å diskutere løsninger