Effektiv

Prosessindustri

Vi utfører oppdrag for små- og mellomstore bedrifter innen næringsmiddel‑, kjemisk- og skipsindustri. Vår kunnskap til produksjonsprosesser har bidratt til energi- og prosesseffektive løsninger som har gitt miljømessige og økonomiske gevinster for våre kunder.

Vi holder oss oppdatert på den tekniske utviklingen og sørger for at kunden alltid har tilgang til ny teknologi.

  • DAMP/VANN MODULER: Produksjon av tappevann, prosessvann og byggvarme.
  • VANN/VANN MODULER: Prosesser og byggvarme, varmegjenvinning.
  • DAMPGENERATORER: Hetvann/damp, hetolje/damp, ren-damp generatorer
  • FLASHDAMP GJENVINNING: Med og uten termokompressorer (for øking av trykket).
  • KONDENSAT-PUMPESTASJONER: Elektriske pumpeenheter, dampdrevne pumpesystemer.

Vi kombinerer ulike systemer og produkter for å lage en optimal løsning for din bedrift.

Ta kontakt med oss i dag

Moduler for kondensatpumping, dampdrevet og elektriske.

Vann-damp dampgenerator (500 kW, 10 bar) og oljekjøler, under installasjon.

Forbruksvann og vann til byggvarme fra damp etc.

Ta kontakt i dag for å diskutere løsninger