Dampteknisk utstyr

Ensonor er norsk distributør for damp- og kondensatarmatur fra TLV. Vi har mer enn 50 års erfaring fra varmetekniske applikasjoner i prosessindustri og hjelper deg med å finne produkter som gir effektive og robuste løsninger. TLV leverer alt fra enkeltarmatur til større moduler.


Ensonor AS er distributør for TLV kondenspotter i Norge

Kondenspotter
Vi tilbyr et bredt utvalg av kondenspotter og hjelper deg med å finne riktig utstyr til din prosess.

Ensonor leverer dampdrevne pumper

Kondensatpumper
Vi leverer kondensatpumper og «Power Traps» som er en kombinasjon av kondensatpumpe og kondenspotte.

Trykkreduksjonsventiler
Vi tilbyr både pilotopererte og direktevirkende ventiler for damp og trykkluft.

Ensonor leverer vortex mengdemålere for damp

Vortex mengemåler
Vi tilbyr robuste og nøyaktige damp mengdemålere.

Separator med innebygget kondenspotte

Separatorer
Separatorer fjerner vann fra damp og trykkluft.

Manifolder for damp og kondensat

Manifolder
Kan brukes både som damp og kondensat manifold.

Flashtank fra TLV

Flashtank
Separerer damp og kodensat. Utnytt flashdamp i ditt system.

Ta kontakt i dag for å diskutere løsninger