Varmevekslere

Vi tilbyr løsninger for de fleste prosesser og hjelpesystemer.

  • Loddede (brazed) veks­lere er effek­tive og gir rime­lige løsninger for vann, olje og lignende.
  • Plate­veks­lerne kan åpnes og rengjøres, even­tuelt kan enkelte plater eller pakninger skiftes ut ved behov. Dette gjør veks­lerne velegnet så vel for enkle medier som vann til urene medier som gir belegg og påbren­ning på heteflatene.
  • Rørveks­lere kan brukes ved høye trykk og tempe­ra­turer, og de takler urene medier.
  • Plate & Shell veks­lerne kombi­nerer plate­veks­lernes effek­ti­vitet og mate­rial­valg med rørveks­lernes egen­skaper. Dette gjør at de kan benyttes i prosesser med høye trykk og temperaturer.
Plate og shell varmevekslere

Plate & shell varmevekslere

Platevekslere varmevekslere

Platevekslere (P&F)

Rørvekslere varmevekslere

Rørvekslere (S&T)

Loddede varmevekslere

Loddede (brazed)

Rustfrie vekslere, div. utførelser

Sanitære varmevekslere