Gratulerer Aker BioMarine med den nye krilltråleren Antarctic Endurance

Ensonor er en stolt leverandør av engineering, produkter og systemer for skipets dampanlegg.

Skipet har en produksjonskapasitet på over 30 tonn damp pr time, større enn de fleste dampanlegg i landbaserte næringsmiddelindustri. Dette tilsvarer ca 17MW avgitt varme til skip og prosesser. Antarctic Endurance benytter avansert tråleteknikk og tråler kontinuerlig i mange dager uten at trålen tas opp. Krillen ledes kontinuerlig inn i fabrikken, hvor den prosesseres i helt fersk tilstand.

AkerBioMarine vektlegger energieffektiv drift og en bærekraftig utnyttelse av ressursene i Antarktis. Energieffektivisering har vært sentralt i utforming av prosesser og hjelpesystemer.

Vi takker for et godt samarbeid med Optimar, som er leverandør av fabrikken, og med Vard Brattvåg som har bygd dette teknisk utfordrende skipet.

Ensonors leveranser har bestått av:

  • Engineering: damptekniske løsninger i prosess og hjelpesystemer.
  • Ventilleveranser: reguleringsventiler, sikkerhetsventiler, seteventiler, direktevirkende reduksjonsventiler, NR-ventiler, filtre o.l.
  • Varmevekslere, vent-kondensere og luftbatteri.
  • Kondensat drenering: kondenspotter, dampdrevne kondensatpumper.
  • Ekspansjonsbelger, rørhengere (glidende).

Våre leverandører i prosjektet: