Serviceavdelingen oppgraderer med ny og komplett innredet bil

Tekniker Driftskontroll henter ut ny og profilert servicebil hos Volkswagen til tjeneste for Ensonor AS sine kunder i Norge. Avdeling «Tjenester» tilbyr driftskontroll av damp- og kondensatsystem, energieffektivisering og gjenvinning, forebyggende vedlikehold og service på regulerings- og kondensatarmatur, CIP-vask av varmevekslere og prosessutstyr mm. Vi har sikkert arbeid og fokus på HMS som prioritet nummer 1 og nytt og moderne utstyr er viktig i denne sammenheng. Gjennom «Tjenester» ønsker vi også å være en støtte for bedriftens «Energiledelse».