Vahterus varmeveksler med 6MW effekt og mantel i Duplex / platepakke i Titan (åpningsbar versjon). Overflatebehandling ihht. Norsok M-501 System 2A i samarbeid med Total Coating AS. Her trekkes platepakken sammen etter endt overflatebehandling før den pakkes ned og sendes til kunde.