Sertifisert inspektør for damp- og kondensatanlegg

Sertifisert TLVTMS TrapMan inspektør

Vi investerer for holde dampanlegg i topp stand, gi ryddig oversikt over komponenter i anlegget og holde energitapene på et lavt nivå. Vår servicetekniker Gustav Heramb er nå også sertifisert gjennom et to ukers kurs i driftskontroll på damp- og kondensatsystemer. Vi har samtidig anskaffet det mest avanserte vedlikeholdsinstrumentet på markedet for kontroll, oversikt og rapportering av tilstanden til komponenter i disse anleggene. Sammen med Gustavs 20 år lange erfaring fra dette området og vår omfattende prosesserfaring står Ensonor sterkt rustet til å bidra til energieffektivisering og bedret lønnsomhet i kundenes damp- og varmetekniske systemer.

 

 • TrapMan® er et lekkasje-deteksjonssystem som har lagret ultralyd signatur for ca. 5 000 kondenspotte-varianter under forskjellige driftsforhold.
  • «State of the Art» teknologi
  • Gir tilbakemelding om tilstanden med 15 forskjellige nivå for lekkasjerate for kondenspotter og lagrer informasjonen i en database
  • Tar bort usikkerheten som en har med enkle akustiske lyttesystemer, verden har tatt et skritt videre
  • Ingen tidkrevende papirsystemer med manuell lagring av data og sjanse for feilregistreringer.
  • Lavt tidsforbruk per gjennomgang gir reduserte kostnader
 • Trap Manager® er et moderne database- og rapporteringsverktøy som laster opp data, sorterer resultatene og genererer meningsfulle rapporter for bruk i vedlikeholdsplanleggingen.
  • Ta kontakt med oss hvis dette er noe du ønsker å vite mer om.

 

Du har betalt for energien, hvorfor ikke benytte den fullt ut?