Ensonor er distributør for Vahterus varmevekslere i Norge

Vahterus varmevekslere

Vahterus varmevekslere

Ensonor er valgt som den norske representanten for leveranser til landbasert industri:

Det gleder oss at Vahterus har valgt Ensonor som deres offisielle representant for norsk landbasert industri.

Vi har, gjennom mange år, hatt et tett samarbeid med Vahterus, basert på utveksling av produktkunnskaper og erfaringer fra installasjoner i prosessindustri o.l. Fra å være oppfinner- og patentinnehaver av teknologien bak Plate and Shell Varmevekslere (PSHE) har Vahterus alltid satset på å teknologisk være «er hestehode foran» på dette området.

Vi ser frem til å videreutvikle et allerede godt samarbeid, til beste for våre kunder.

Ønsker du flere opplysninger rundt mulighetene ved å benytte en «pakningsløs» helsveist varmeveksler som tåler høye trykk/temperaturer, store svingninger og gir fleksible materialvalg så kontakt oss på:
post@ensonor.no eller
telefon +47 970 40 850 / +47 918 62 224.

Ensonor er distributør for Vahterus varmevekslere i Norge

Frank Boge

Nyansettelse: Frank Boge er ansatt som salgssjef i Ensonor

Frank Boge er ansatt som salgssjef i Ensonor

Frank har 15 års erfaring fra damp- og varmetekniske prosesser og vil gjennom dette styrke vårt arbeide med salg av produkter og løsninger til norsk industri.

Våre leveranser til kundene omfatter alt fra utarbeidelse av løsningsforslag, leveranse av komponenter og komplette løsninger til installasjon og oppstart av anlegg.

For mindre oppgaver utarbeider vi uforbindtlig løsninger og ønsker å være en diskusjons- og samtalepartner for kundene.

Hvor installasjonene ligger innenfor Enovas rammer for økonomisk støtte er vi behjelpelig med å utarbeide søknader.

Frank har telefon nr.: +47 918 62 224
Mail: frank@ensonor.no

Frank Boge

ensonor-vahterus-dampgenerator

Damp, generert fra hetvann

Damp, generert fra hetvann

Vahterus dampgenerator klar for installasjon. Dampgeneratoren har to separate hetvann innløp, i hver ende av generatoren. Generatoren produserer opp til 2x500kW, eller ca 2×800 kg damp/time. Dampgeneratoren har en integrert separator, som sikrer tørr-mettet damp til forbrukerne.

Dampgeneratorene leveres med kapasiteter fra under 100kg/h, opp til titalls MW. Vi kan levere dampgeneratorer med hetvann, hetolje, damp (ren damp applikasjoner) eller andre varmekilder som primær effektkilde. For ren-damp applikasjoner leveres generatorene i 316L i alle deler. Ensonor leverer komplette enheter, gjerne som moduler.

ensonor-vahterus-dampgenerator

Gratulerer til Aker BioMarine

Gratulerer Aker BioMarine med den nye krilltråleren Antarctic Endurance

Ensonor er en stolt leverandør av engineering, produkter og systemer for skipets dampanlegg.

Skipet har en produksjonskapasitet på over 30 tonn damp pr time, større enn de fleste dampanlegg i landbaserte næringsmiddelindustri. Dette tilsvarer ca 17MW avgitt varme til skip og prosesser. Antarctic Endurance benytter avansert tråleteknikk og tråler kontinuerlig i mange dager uten at trålen tas opp. Krillen ledes kontinuerlig inn i fabrikken, hvor den prosesseres i helt fersk tilstand.

AkerBioMarine vektlegger energieffektiv drift og en bærekraftig utnyttelse av ressursene i Antarktis. Energieffektivisering har vært sentralt i utforming av prosesser og hjelpesystemer.

Vi takker for et godt samarbeid med Optimar, som er leverandør av fabrikken, og med Vard Brattvåg som har bygd dette teknisk utfordrende skipet.

Ensonors leveranser har bestått av:

  • Engineering: damptekniske løsninger i prosess og hjelpesystemer.
  • Ventilleveranser: reguleringsventiler, sikkerhetsventiler, seteventiler, direktevirkende reduksjonsventiler, NR-ventiler, filtre o.l.
  • Varmevekslere, vent-kondensere og luftbatteri.
  • Kondensat drenering: kondenspotter, dampdrevne kondensatpumper.
  • Ekspansjonsbelger, rørhengere (glidende).

Våre leverandører i prosjektet: