Ensonor AS utvider sin serviceavdeling med tekniker driftskontroll damp- og kondensatanlegg

Ensonor får overlevert ny servicebil

Ensonor AS fortsetter veksten og ønsker Erling Naper-Helgestad velkommen på laget. Erling har lang erfaring fra pharma- og offshore industri med damp- og kondensatanlegg hvor sikker jobb og HMS står i fokus. Erling vil også sertifiseres innen driftskontroll. Med Erling på laget kan vi hjelpe enda flere kunder med energieffektivisering og prosessforbedringer ute i prosessanlegg over hele landet.