Vi søker deg som er engasjert, dyktig og har erfaring fra teknisk salg til industri

Stilling ledig i Ensonor AS

Ensonor søker medarbeider for teknisk salg til industrien:

Vi leverer alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger for damp- og varmetekniske applikasjoner for prosessindustri og skip. Utarbeidelse av løsningsforslag skjer i tett samarbeid med kunder, leverandører og dine kolleger. En viktig del av stillingen er kundebesøk for generelt salgsarbeid. Gjennomgang av anlegg for å finne tiltak for effektivisering av energiforbruk og effektiv drift av prosessene er en del av kundekontakten. Gjennom avdeling Tjenester tilbyr vi driftskontroll, service, montasje og oppstart av anlegg. Salg av disse tjenestene er også noe som inngår i salgsavdelingens daglige arbeid.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

  • Lyst til å være med på å gjøre norsk industri energieffektiv og dermed bidra til lavere utslipp og økt lønnsomhet
  • Kjennskap til generelle normer og krav som leverandør til norsk industri
  • Erfaring fra salg av armatur, varmevekslerløsninger og liknende til prosessindustri
  • Ha kreative evner og se muligheter for forbedring av prosesser og hjelpesystemer
  • Ha teoretisk grunnlag for å foreta beregninger og dimensjonering av utstyr o.l. Gjerne ingeniørutdannelse, eller opparbeidet kompetanse som gir tilsvarende kvalifikasjoner
  • Like å omgås folk, gi råd og motiveres av å se at innsatsen gir synlige resultater
  • Kunne arbeide selvstendig og planmessig, men samtidig ha et tett samarbeid med dine kolleger

Vi er et lite team, hvor kunnskaper er en meget viktig egenskap for å oppnå suksess. Det er naturlig at det i en oppstartsperiode inngår opplæring både på kontoret og ute i felten. En god del av tiden vil du tilbringe ute hos kundene, delvis med generelt salgsarbeid, men også for å innhente informasjon som igjen gir grunnlag for å tilby løsninger.

Ensonor representerer viktige Europeiske kvalitetsleverandører innen et bredt fagfelt. Dette setter oss i stand til å sette sammen løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Bosted sentralt østland er en fordel. Forerkort kl. B er en forutsetning. Gode språkkunnskaper norsk/engelsk. Arbeidssted fra leid kontorfellesskap sentralt østland eller etablerte kontorlokaler (hovedkontor) i Tønsberg.

Vi hører gjerne fra deg i form av søknad m/CV innen 20.05.21. For spørsmål om stillingen kan Frank M. Boge (Daglig leder) kontaktes på mob: 91862224. Søknad sendes til frank@ensonor.no