Frank Boge er ansatt som salgssjef i Ensonor

Frank har 15 års erfaring fra damp- og varmetekniske prosesser og vil gjennom dette styrke vårt arbeide med salg av produkter og løsninger til norsk industri.

Våre leveranser til kundene omfatter alt fra utarbeidelse av løsningsforslag, leveranse av komponenter og komplette løsninger til installasjon og oppstart av anlegg.

For mindre oppgaver utarbeider vi uforbindtlig løsninger og ønsker å være en diskusjons- og samtalepartner for kundene.

Hvor installasjonene ligger innenfor Enovas rammer for økonomisk støtte er vi behjelpelig med å utarbeide søknader.

Frank har telefon nr.: +47 918 62 224
Mail: frank@ensonor.no

Frank Boge