Nyansettelse: Marius Aalborg ansatt på teknisk salg i Ensonor

Marius Aalborg ansatt som teknisk salgsingeniør i Ensonor

Ensonor har en sterkt økende ordreinngang og styrker organisasjonen for å tilfredsstille kundens ønsker om teknisk support og leveranse av varmetekniske løsninger. Våre hovedkunder er prosessindustri og maritim sektor. Vi leverer komponenter og komplette løsninger til industrien og har et nært teknisk samarbeid med prosess- og utstyrsleverandører som jobber innen varmetekniske løsninger. Prosesskunnskap og tett samarbeid med kundene er viktige pilarer i Ensonors strategi.

På bakgrunn av dette trenger vi igjen flere kompetente medarbeidere og vi har fått Marius Aalborg med på teamet. Marius har lang erfaring fra damp- og varmetekniske installasjoner både fra service- og fra salgssiden. De siste 6 årene har han jobbet med leveranser av system innenfor luftbatterier til industrien. Sammen med resten av Ensonor-teamet vil Marius være konsentrert om salg av komponenter, komplette løsninger og tjenester som energigjennomganger (Audits), årlige driftskontroller, engineering og lignende. Ved større prosjekter kan vi inngå i kundens prosjektteam for å gi støtte innen varmetekniske prosjekter.

Ta kontakt med oss hvis du har tekniske spørsmål, eller hvis du ønsker at vi skal utarbeide løsningsforslag innen energieffektivisering, gjenvinning av spillenergi eller prosessforbedring. Vi gjør gjennomganger for å finne potensiale for gjenvinning og effektiv utnyttelse av energi og utarbeider komplette løsninger. Om ønskelig tar vi ansvar for installasjonsarbeidet og er behjelpelig med søknader om støtte fra for eksempel Enova.

Velkommen på laget, Marius!


Sertifisert inspektør for damp- og kondensatanlegg

Sertifisert TLVTMS TrapMan inspektør

Vi investerer for holde dampanlegg i topp stand, gi ryddig oversikt over komponenter i anlegget og holde energitapene på et lavt nivå. Vår servicetekniker Gustav Heramb er nå også sertifisert gjennom et to ukers kurs i driftskontroll på damp- og kondensatsystemer. Vi har samtidig anskaffet det mest avanserte vedlikeholdsinstrumentet på markedet for kontroll, oversikt og rapportering av tilstanden til komponenter i disse anleggene. Sammen med Gustavs 20 år lange erfaring fra dette området og vår omfattende prosesserfaring står Ensonor sterkt rustet til å bidra til energieffektivisering og bedret lønnsomhet i kundenes damp- og varmetekniske systemer.

 

 • TrapMan® er et lekkasje-deteksjonssystem som har lagret ultralyd signatur for ca. 5 000 kondenspotte-varianter under forskjellige driftsforhold.
  • «State of the Art» teknologi
  • Gir tilbakemelding om tilstanden med 15 forskjellige nivå for lekkasjerate for kondenspotter og lagrer informasjonen i en database
  • Tar bort usikkerheten som en har med enkle akustiske lyttesystemer, verden har tatt et skritt videre
  • Ingen tidkrevende papirsystemer med manuell lagring av data og sjanse for feilregistreringer.
  • Lavt tidsforbruk per gjennomgang gir reduserte kostnader
 • Trap Manager® er et moderne database- og rapporteringsverktøy som laster opp data, sorterer resultatene og genererer meningsfulle rapporter for bruk i vedlikeholdsplanleggingen.
  • Ta kontakt med oss hvis dette er noe du ønsker å vite mer om.

 

Du har betalt for energien, hvorfor ikke benytte den fullt ut?


Ny servicebil til tjeneste for Ensonor AS sine kunder i Norge

Serviceavdelingen oppgraderer med ny og komplett innredet bil

Tekniker Driftskontroll henter ut ny og profilert servicebil hos Volkswagen til tjeneste for Ensonor AS sine kunder i Norge. Avdeling «Tjenester» tilbyr driftskontroll av damp- og kondensatsystem, energieffektivisering og gjenvinning, forebyggende vedlikehold og service på regulerings- og kondensatarmatur, CIP-vask av varmevekslere og prosessutstyr mm. Vi har sikkert arbeid og fokus på HMS som prioritet nummer 1 og nytt og moderne utstyr er viktig i denne sammenheng. Gjennom «Tjenester» ønsker vi også å være en støtte for bedriftens «Energiledelse».


Ensonor er i vekst og søker ny kollega til teknisk salg

Vi søker deg som er engasjert, dyktig og har erfaring fra teknisk salg til industri

Stilling ledig i Ensonor AS

Ensonor søker medarbeider for teknisk salg til industrien:

Vi leverer alt fra enkeltkomponenter til komplette løsninger for damp- og varmetekniske applikasjoner for prosessindustri og skip. Utarbeidelse av løsningsforslag skjer i tett samarbeid med kunder, leverandører og dine kolleger. En viktig del av stillingen er kundebesøk for generelt salgsarbeid. Gjennomgang av anlegg for å finne tiltak for effektivisering av energiforbruk og effektiv drift av prosessene er en del av kundekontakten. Gjennom avdeling Tjenester tilbyr vi driftskontroll, service, montasje og oppstart av anlegg. Salg av disse tjenestene er også noe som inngår i salgsavdelingens daglige arbeid.

Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Lyst til å være med på å gjøre norsk industri energieffektiv og dermed bidra til lavere utslipp og økt lønnsomhet
 • Kjennskap til generelle normer og krav som leverandør til norsk industri
 • Erfaring fra salg av armatur, varmevekslerløsninger og liknende til prosessindustri
 • Ha kreative evner og se muligheter for forbedring av prosesser og hjelpesystemer
 • Ha teoretisk grunnlag for å foreta beregninger og dimensjonering av utstyr o.l. Gjerne ingeniørutdannelse, eller opparbeidet kompetanse som gir tilsvarende kvalifikasjoner
 • Like å omgås folk, gi råd og motiveres av å se at innsatsen gir synlige resultater
 • Kunne arbeide selvstendig og planmessig, men samtidig ha et tett samarbeid med dine kolleger

Vi er et lite team, hvor kunnskaper er en meget viktig egenskap for å oppnå suksess. Det er naturlig at det i en oppstartsperiode inngår opplæring både på kontoret og ute i felten. En god del av tiden vil du tilbringe ute hos kundene, delvis med generelt salgsarbeid, men også for å innhente informasjon som igjen gir grunnlag for å tilby løsninger.

Ensonor representerer viktige Europeiske kvalitetsleverandører innen et bredt fagfelt. Dette setter oss i stand til å sette sammen løsninger tilpasset den enkelte bedrift.

Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger. Bosted sentralt østland er en fordel. Forerkort kl. B er en forutsetning. Gode språkkunnskaper norsk/engelsk. Arbeidssted fra leid kontorfellesskap sentralt østland eller etablerte kontorlokaler (hovedkontor) i Tønsberg.

Vi hører gjerne fra deg i form av søknad m/CV innen 20.05.21. For spørsmål om stillingen kan Frank M. Boge (Daglig leder) kontaktes på mob: 91862224. Søknad sendes til frank@ensonor.no